Welcome to the kindergarten with smile                Úvod Kontakty |  Vyhľadávanie  

Zameranie:

Materská škola patrí do vzdelávacieho systému a podľa školského zákona je súčasťou školskej sústavy. Zahŕňa predovšetkým predprimárnu výchovu a vzdelávanie a prirodzene nadväzujeme na vzdelávanie v základnej škole. Naša materská škola je zameraná na harmonický rozvoj osobnosti dieťaťa a na program prevencie obezity u detí.