Welcome to the kindergarten with smile                Úvod Kontakty |  Vyhľadávanie  

Vybavenie tried:

Všetky triedy boli zmodernizované. V každej triede je množstvo hračiek, didaktických (učebných) pomôcok a telovýchovných pomôcok, ktoré podľa možností neustále dokupujeme. Vo väčších triedach majú deti k dispozícii aj počítač s elektronickou tabuľou a vedomostnými kvízmi určenými pre predškolské deti.