Welcome to the kindergarten with smile                Úvod Kontakty |  Vyhľadávanie  
POĎAKOVANIE  RIADITEĽKY  SPONZOROM  MŠ:

Ďakujem Ing. Ivanovi Nedeliakovi, PhD. (nášmu ockovi) za niekoľkoročné vedenie našej web stránky: www.skolkasusmevom.sk, ako aj administratívne vedenie, ktoré s web stránkou súvisí. Taktiež za flexibilitu a ochotu pri zadávaní informácií a foto dokumentácie na web.