Welcome to the kindergarten with smile                Úvod Kontakty |  Vyhľadávanie  

Spolupráca MŠ s inými inštitúciami:

Pravidelne udržiavame spoluprácu s:
- Základnou umeleckou školou L.Árvaya v Žiline, ktorá organizuje u nás hudobné koncerty pre deti
- Žilinskou knižnicou
- Základnou školou Sv. Gorazda
- Základnou školou na Martinskej ulici
- Centrom voľného času - Spektrum