Welcome to the kindergarten with smile                Úvod Kontakty |  Vyhľadávanie  
Školské fotografie (fotogaléria)
Školský rok 2018/2019
Školský rok 2017/2018 Školský rok 2012/2013  
Školský rok 2016/2017 Školský rok 2011/2012
Školský rok 2015/2016 Školský rok 2010/2011  
Školský rok 2014/2015 Školský rok 2009/2010  
Školský rok 2013/2014 Školský rok 2008/2009  
     
Školský rok 2018/2019
 

01 Cvičenie

         

 

02 Divadelné predstavenie Klauniáda

 

03 Dopravné ihrisko

              

 

04 Návšteva knižnice

    

 

05 Pečenie medovníkov

                        

 

              

 

06 Návšteva základnej školy

    

 

07 Predstavenie

    

 

08 Sánkovačka

              

 

09 Šarkaniáda

    

 

10 Tekvicové slávnosti

         

 

11 Návšteva telocvične

         

 

12 Vianočné predstavenie

         

 

13 Zdravá výživa

    

 
Školský rok 2017/2018
 

01 Šarkaniáda

 

02 Na dopravnom ihrisku

 

03 Hrabanie lístia

 

04 Divadlo

    

 

05 Sánkovačka

    

 

06 Vystúpenie

 

07 Mikuláš

 

08 Karneval

    

 

09 Tvorivé dielne

         

 

10 Knižnica

 

11 Deň matiek

    

 

12 Hasiči

 

13 Hudobný koncert

 

14 Hvezdáreň

 

15 Olympiáda

         

 
 
Školský rok 2016/2017
 

01 Šarkaniáda

                        

 

 

02 Na dopravnom ihrisku

                        

 

 

03 Deň materských škôl

                        

 

04 Divadlo o pyšnej princeznej

              

 

05 Vitaj v našej škôlke milý Mikuláš

                        

 

06 Vianočná besiedka

                             

 

07 Zimné radovánky

                        

 

08 Hudobný koncert Fašiangy

                   

 

09 Fašiangový karneval

                        

 

10 Veľkonočné tvorivé dielne

                        

 

11 Besiedka v knižnici

         

 

12 Canisterapia

                        

 

13 Deň matiek

                                  

Školský rok 2015/2016
 

01 Šarkaniáda

                       

 

02 Hudobný koncert "Dubkáčik a muchotrávka"

                        

 

              

 

03 Na dopravnom ihrisku

                        

 

                        

 

              

 

04 Deň materských škôl

                        

 

                        

 

                        

 

                        

 

                        

 

              

 

04 Literárna beseda v krajskej knižnici

                        

 

                        

 

    

 

05 Vitaj milý Mikuláš

              
 

06 Pečenie medovníkov

                        

 

                   

 

07 Návšteva hokejistov

                        

 

                   

 

08 Vianočná besiedka

                        

 

                        

 

                        

 

 

09 Hudobný koncert fašiangy

                        

 

 

10 Fašiangový karneval

                        

 

                   

 

11 Športové dopoludnie v gymnastickom centre ZŠ Karpatská

                        

 

                        

 

              

 

12 Na dopravnom ihrisku

                        

 

13 Záchranári z červeného kríža v materskej škole

                        

 

   

 

14 Exkurzia na hasičskej záchrannej stanici

                        

 

         

 

15 Hudobný koncert Roztancovaná jar

                        

 

    

 

16 Deň plný zábavy

                        

 

17 Medzinárodný deň detí

                        

 

                        

 

                        

 

         

 

18 Večer plný zábavy

                        

 

                        

 

                        

 

 

19 Turistická vychádzka na hvezdáreň

                        

 

                        

 

                        

 

 

20 Na hodine matematiky v ZŠ Karpatská

                   

 

21 Deň otcov

                        

 

                        

 
Školský rok 2014/2015    
 

01 Šarkaniáda

       

 

02 Návšteva dopravného ihriska

                   

 

03 Tekvicové slávnosti

                        

 

04 Literárna beseda v Krajskej knižnici

    

 

05 Návšteva gymnastického centra v ZŠ Karpatská

         

06 Mikuláš v Materskej škole

         

 

07 Vianočná besiedka

                        

    

 

08 Fašiangový karneval

                        

 

09 Canis terapia

              

 

10 Deň matiek

    

 

11 Turistická vychádzka do hvezdárne

         

 

12 Medzinárodný deň detí

    

 

13 Zábavné popoludnie na skákacích atrakciách

              

 

14 Predplavecký výcvik

    

 

15 Deň otcov

              

 

16 Materská škola

 

Školský rok 2013/2014
 

01 Deň zdravia - cyklistické preteky Žilinských materských škôl

                        

 

02 Jesenné tvorivé dielne

                        

                        

         

 

03 Na hudobnom koncerte "Tri zakliate kniežatá"

                        

         

 

 

04 Predškoláci na návšteve v ZŠ Martinská

                        

 

05 Jesenné práce v našej záhrade

                        

                        

                   

 

06 Na Šarkaniáde s vetrom o preteky

                        

 

07 Kreslíme písmenká so školákmi v ZŠ Sv. Gorazda

                        

         

 

08 Na vernisáži Ide, ide vláčik

                        

                        

 

09 Cvičíme so školákmi v ZŠ Sv. Gorazda

                        

    

 

10 Vitaj v našej škôlke milý Mikuláš

                        

                        

                        

         

 

 

11 Pečieme medovníčky

                        

                        

              

 

12 Vianočná besiedka

                        

                        

                        

                        

         

 

13 Na Fašiangovom bále

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                   

 

14 Na besede v knižnici

                        

                        

                        

                        

    

 

15 Veľkonočné tvorivé dielne

                        

                        

 

16 Exkurzia do dopravného laborátória Žilinskej Univerzity

                        

 

17 V anglickom laboratóriu v ZŠ Martinská

                        

    

 

18 Výlet do zábavného centra Kongo

                        

                        

                        

 

19 Turistická vychádzka do hvezdárne

                        

                        

                        

                   

 

20 Oslavujeme Deň matiek