Welcome to the kindergarten with smile                Úvod Kontakty |  Vyhľadávanie  
Školský rok 2015/2016
Školský rok 2014/2015
Školský rok 2013/2014
Školský rok 2012/2013
 
Školský rok 2015/2016
 

Šarkaniáda

                       

 

Hudobný koncert "Dubkáčik a muchotrávka"

                        

 

              

 

Na dopravnom ihrisku

                        

 

                        

 

              

 

Deň materských škôl

                        

 

                        

 

                        

 

                        

 

                        

 

              

 

Literárna beseda v krajskej knižnici

                        

 

                        

 

    

 

Vitaj milý Mikuláš

              
 

Pečenie medovníkov

                        

 

                   

 

Návšteva hokejistov

                        

 

                   

 

Vianočná besiedka

                        

 

                        

 

                        

 

 

Hudobný koncert fašiangy

                        

 

 

Fašiangový karneval

                        

 

                   

 

Športové dopoludnie v gymnastickom centre ZŠ Karpatská

                        

 

                        

 

              

 

 
Školský rok 2014/2015    
 

Šarkaniáda

       

 

Návšteva dopravného ihriska

                   

 

Tekvicové slávnosti

                        

 

Literárna beseda v Krajskej knižnici

    

 

Návšteva gymnastického centra v ZŠ Karpatská

         

Mikuláš v Materskej škole

         

 

Vianočná besiedka

                        

    

 

Fašiangový karneval

                        

 

Canis terapia

              

 

Deň matiek

    

 

Turistická vychádzka do hvezdárne

         

 

Medzinárodný deň detí

    

 

Zábavné popoludnie na skákacích atrakciách

              

 

Predplavecký výcvik

    

 

Deň otcov

              

 

Materská škola

 

Školský rok 2013/2014
 

Deň zdravia - cyklistické preteky Žilinských materských škôl

                        

 

02 Jesenné tvorivé dielne

                        

                        

         

 

03 Na hudobnom koncerte "Tri zakliate kniežatá"

                        

         

 

 

04 Predškoláci na návšteve v ZŠ Martinská

                        

 

05 Jesenné práce v našej záhrade

                        

                        

                   

 

06 Na Šarkaniáde s vetrom o preteky

                        

 

07 Kreslíme písmenká so školákmi v ZŠ Sv. Gorazda

                        

         

 

08 Na vernisáži Ide, ide vláčik

                        

                        

 

09 Cvičíme so školákmi v ZŠ Sv. Gorazda

                        

    

 

10 Vitaj v našej škôlke milý Mikuláš

                        

                        

                        

         

 

 

11 Pečieme medovníčky

                        

                        

              

 

12 Vianočná besiedka

                        

                        

                        

                        

         

 

13 Na Fašiangovom bále

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                   

 

14 Na besede v knižnici

                        

                        

                        

                        

    

 

15 Veľkonočné tvorivé dielne

                        

                        

 

16 Exkurzia do dopravného laborátória Žilinskej Univerzity

                        

 

17 V anglickom laboratóriu v ZŠ Martinská

                        

    

 

18 Výlet do zábavného centra Kongo

                        

                        

                        

 

19 Turistická vychádzka do hvezdárne

                        

                        

                        

                   

 

20 Oslavujeme Deň matiek

                        

                        

    

 

 
Školský rok 2012/2013
 

Rôzne momenty zo života škôlkára

                             

                             

                             

              

 

 

Predplavecký výcvik

                             

                             

       

   

 

Škôlkárska olympiáda

                             

                        

 

 

 

Módna prehliadka

                             

                             

                 

 

 

Maturita predškolákov

                             

                             

                        

  

 

 

Zvonček zvoní... rozlúčka predškolákov