Welcome to the kindergarten with smile                Úvod Kontakty |  Vyhľadávanie  

Školská jedáleň:

Naša materská škola má vlastnú školskú kuchyňu, kde sa varí vyvážená a pestrá strava, ktorá spĺňa požiadavky HCCP, ktoré vydalo MŠ SR. Triedy sú prispôsobené tak, že deti jedávajú priamo v triedach, neprechádzajú do žiadnej jedálne.

Aktuálny jedálny lístok

 

Na základe rozhodnutia zriaďovateľa –Mesto  Žilina sa od 02. 09. 2015

na materských školách  odhlasujú deti zo stravy deň vopred

do 13,00 hodiny.

 

 

      Možnosti odhlasovania zo stravy: 

» mailom vedúcej ŠJ:

     

Prosím o uprednostňovanie práve tejto formy odhlasovania detí zo stravy v MŠ.

 

 

 

 

» telefonicky: 041/52 53 233

 

» písomne: do zošitkov na odhlasovanie, ktoré sú umiestnené pri triede svojho dieťaťa.