Welcome to the kindergarten with smile                Úvod Kontakty |  Vyhľadávanie  

Projekt škola podporujúca zdravie:

Naša materská škola sa stala členom Národnej siete škôl podporujúcich zdravie v SR dňa 01.09.1997.

V rámci tohto projektu sa staráme o zdravie našich detí a vytvárame vhodné podmienky pre ich zdravý rozvoj, ako napríklad:

- dodržiavame pravidelný pitný režim

- jeden krát do mesiaca máme ovocno - zeleninové dni

- pri oslavách narodenín a menín nosia deti sušené ovocie alebo hrozienka

- deti od 4 rokov si v materskej škole umývajú zuby

- predškolské deti jedávajú príborom

- ponúkame rodičom recepty na šaláty, ktoré deti jedávajú v materskej škole.

- a iné...