Welcome to the kindergarten with smile                                                                           Úvod | Kontakty

 Ponúkame

 Prihláška

 Anglický krúžok

 Školská jedáleň

Materská škola

Nám. Janka Borodáča 7,

010 08  Žilina

 

Prihlásenie sa do MŠ:

na základe žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v mesiaci marec.

Formát WORD:

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie.doc

Formát PDF:

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie.pdf

 

     Pri vypísaní žiadosti treba dať túto žiadosť potvrdiť Vášmu detskému lekárovi. Za toto lekárske potvrdenie môže lekár pýtať finančný poplatok. Potvrdenú žiadosť prinesiete do MŠ a v mesiaci apríl si prídete pre rozhodnutie o prijatí. V prípade, že si podáte prihlášku na viaceré materské školy a dostanete rozhodnutie o prijatí, treba tento fakt ohlásiť aj na ostatné predškolské zariadenia.

 

     Prijímanie detí do materských škôl na školský rok 2018/2019 sa  bude uskutočňovať  v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole a v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z. v  termíne od 30. apríla do 4. mája 2018. Bližšie informácie budú zverejnené od 26. februára 2018 na budove MŠ, ako aj na webovej stránke.  Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie si rodičia môžu stiahnuť na našej web stránke: skolkasusmevom.sk: Prihláška, ako aj na stránke mesta – občan -  žiadosti a tlačivá – odbor školstva a mládeže ( formát RTF, formát PDF).