Welcome to the kindergarten with smile                                                                           Úvod | Kontakty

 Ponúkame

 Prihláška

 Anglický krúžok

 Školská jedáleň

Materská škola

Nám. Janka Borodáča 7,

010 08  Žilina

Voľné pracovné ponuky:

 

 

Ponuka práce pre učiteľku MŠ

 

Od 2. septembra 2019 ponúkam pracovné miesto pre učiteľku MŠ v súlade s § 2 zákona č. 553/ 2003 Z. z.  na dobu určitú / zástup za MD a RD/ s predpokladom minimálne na 3 roky.

 

Kvalifikačné predpoklady:

 

      °    Úplne stredné odborné vzdelanie /pedagogické: / učiteľstvo pre MŠ/  alebo

 

      °    Vysokoškolské vzdelanie minimálne prvého stupňa:  /predprimárne vzdelávanie/