Welcome to the kindergarten with smile                Úvod Kontakty |  Vyhľadávanie  
1. Kvalitnú výchovno - vzdelávaciu prácu od kvalifikovaných pedagógov
2. Projektovú činnosť:
    - Škola podporujúca zdravie
    - Škôlka s úsmevom (školský vzdelávací program vytvorený podľa štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0
    - Lego - Dacta
    - Adamko hravo - zdravo
    - Krok za krokom
    - Arómaterapia
    - Canisterapia
3. Anglický krúžok
4. Pravidelné divadelné predstavenia
5. Rôzne zaujímavé akcie pre deti a rodičov