Welcome to the kindergarten with smile                Úvod Kontakty |  Vyhľadávanie  

Každoročné akcie pre deti a rodičov

- Šarkaniáda - púšťanie šarkanov
- Jesenné slávnosti - tvorenie tekvicových strašiakov a panáčikov z jesenných plodov (gaštanov, ...)
- Mikulášske besiedky
- Tvorivé dielne - zdobenie medovníkov za účasti rodičov
- Zimné súťaživé hry s prvkami brannej výchovy
- Prikrmovanie vtáčikov v zime pomocou rodičov
- Otvorenú hodinu angličtiny
- Fašiangový karneval
- Besiedky pre mamičky
- Poldennú vychádzku pri príležitosti osláv Dňa zeme
- Deň plný hier pri príležitosti osláv Dňa detí
- Návšteva hvezdárne
- Predplavecký výcvik v krytom bazéne pre deti od 5 do 6 rokov
- Futbalový zápas pri príležitosti osláv Dňa otcov
- Rozlúčka predškolákov a maturita škôlkára