Welcome to the kindergarten with smile                Úvod Kontakty |  Vyhľadávanie  

Kalendár plánovaných akcií v roku 2017/2018.

Plánované školské akcie v roku 2017: 

   

 

September 2017

» Návšteva dopravného ihriska 2,3,4, trieda.

» Logopedická depistáž 5-6 ročných detí – Centrum špeciálnopedagogického poradenstva Žilina.

 

Október 2017

» 3 trieda  ZŠ Martinská   – návšteva detí na hodine SJ a čítania. Stretnutie s kamarátmi, oboznamovanie sa s priestormi triedy a školy. Výmena darčekov.

» 4 trieda  ZŠ s materskou školou Ul. Sv. Gorazda 1 – účasť detí na hodine SJ a čítania. Stretnutie s kamarátmi, oboznamovanie sa s priestormi triedy a školy. Výmena darčekov.

» Návšteva dopravného ihriska 2,3,4 trieda.

» Divadelné predstavenie v priestoroch MŠ – Ako pastier Miško princeznú od neposlušnosti vyliečil.

» Oslava Dňa materských škôl.

 

November 2017

» 4 trieda- Návšteva Knižnice na sídlisku Vlčince – Nataša  Tanská – S dievčiskom sa nehráme.

» 4 trieda – ZŠ Martinská – spoločná hodina TV v telocvični ZŠ.

» 3 trieda – ZŠ Karpatská – spoločná hodina TV v telocvični ZŠ.

» Hudobný koncert Popolvár

» Divadlo zo šuflíka – predstavenie Kohútik a sliepočka.

 

December 2017

» Hudobný koncert – Zázračný snehuliak.

» Mikulášska besiedka.

» Vianočná besiedka spojená s tvorivými dielňami – zdobenie medovníkov.

 

 

Plánované školské akcie v roku 2018: 

 

Január 2018

» Divadelné predstavenie Janko a Marienka.

 

V Žiline dňa   25.9.2017                                                                              Vypracovala Ing. Jana Učníková