Welcome to the kindergarten with smile                Úvod Kontakty |  Vyhľadávanie  

Kalendár plánovaných akcií v roku 2017/2018.

Plánované školské akcie v roku 2017: 

   

 

September 2017

» Návšteva dopravného ihriska 2,3,4, trieda.

» Logopedická depistáž 5-6 ročných detí – Centrum špeciálnopedagogického poradenstva Žilina.

 

Október 2017

» 3 trieda  ZŠ Martinská   – návšteva detí na hodine SJ a čítania. Stretnutie s kamarátmi, oboznamovanie sa s priestormi triedy a školy. Výmena darčekov.

» 4 trieda  ZŠ s materskou školou Ul. Sv. Gorazda 1 – účasť detí na hodine SJ a čítania. Stretnutie s kamarátmi, oboznamovanie sa s priestormi triedy a školy. Výmena darčekov.

» Návšteva dopravného ihriska 2,3,4 trieda.

» Divadelné predstavenie v priestoroch MŠ – Ako pastier Miško princeznú od neposlušnosti vyliečil.

» Oslava Dňa materských škôl.

 

November 2017

» 4 trieda- Návšteva Knižnice na sídlisku Vlčince – Nataša  Tanská – S dievčiskom sa nehráme.

» 4 trieda – ZŠ Martinská – spoločná hodina TV v telocvični ZŠ.

» 3 trieda – ZŠ Karpatská – spoločná hodina TV v telocvični ZŠ.

» Hudobný koncert Popolvár

» Divadlo zo šuflíka – predstavenie Kohútik a sliepočka.

 

December 2017

» Hudobný koncert – Zázračný snehuliak.

» Mikulášska besiedka.

» Vianočná besiedka spojená s tvorivými dielňami – zdobenie medovníkov.

 

 

V Žiline dňa   25.9.2017                    Vypracovala Ing. Jana Učníková

 

 

 

Plánované školské akcie v roku 2018: 

 

 

Február 2018

» V spolupráci so SZŠ Žilina praktické ukážky prvej pomoci pre deti predškolského veku.

» Spoločná hodina matematiky predškolákov (4. trieda) a žiakov ZŠ Karpatská v Žiline.

» Divadelné predstavenie realizované v MŠ – Danka a Janka.

» Fašiangový karneval – predstavovanie krásnych fašiangových masiek, zábavné súťaživé hry, tanečná zábava (akcia v spolupráci s rodičmi).

» Mária Ďuríčková – „O Danke a Janke“ – literárna beseda v Krajskej knižnici na Vlčincoch  (3. trieda).

 

Marec 2018

» „O Mechúrikovi Koščúrikovi“ - literárna beseda na motívy ľudovej rozprávky v Krajskej knižnici na Vlčincoch (2. trieda)

» Divadelné predstavenie realizované v materskej škole

» Rodičovské združenie pre rodičov detí, ktoré pôjdu v apríli 2017 na povinný zápis do základných škôl.  Na združenie budú prizvané pani učiteľky z okolitých ZŠ, s ktorými materská škola spolupracuje.

» Športové dopoludnie predškolákov  3. a 4. triedy v ZŠ Karpatská zamerané na obratnosť, postreh, koordináciu a kondíciu

» Veľkonočné tvorivé dielne – zdobenie vajíčok, aranžovanie (akcia v spolupráci s rodičmi)

» Spoločná hodina matematiky predškolákov (3. trieda) a žiakov ZŠ s MŠ Sv. Gorazda v Žiline

» Ukážka hodiny športovej prípravy a aktívna účasť predškolákov 3. a 4. triedy v ZŠ Martinská  

  

Apríl 2018

» Návšteva dopravného ihriska - kolobežkovanie a bicyklovanie

» „O kozliatkach“ - literárna beseda na motívy ľudovej rozprávky v Krajskej knižnici na Vlčincoch /1. Trieda /

» Súťaživé hry škôlkárov a žiakov zo ZŠ Karpatská realizované v materskej škole

» Canisterapia – divadielko a hrové aktivity so psíkmi v školskej záhrade

» Fotografovanie detí – spoločné fotografie, tablá  predškolákov z 3. a 4. triedy  budú od 1. júna vystavené v obchodnom centre Dubeň Žilina v hračkárstve BUBLINA

 

Máj 2018

» Besiedka pri príležitosti oslavy Dňa matiek

» Spoločná hodina telesnej výchovy predškolákov z 3. triedy a žiakov ZŠ Karpatská, predškolákov zo 4. triedy a žiakov ZŠ Martinská

» Hudobný koncert  „Zázračná krajina“ realizovaný v školskej záhrade

» Exkurzia na Hasičskú a záchrannú stanicu v Žiline – beseda s požiarnikmi

» Návšteva dopravného ihriska - kolobežkovanie a bicyklovanie

  

Jún 2018

» Medzinárodný deň detí – zábavné hry a diskotéka

» Zábavné popoludnie v školskej záhrade na nafukovacích hradoch a trampolíne  (akcia v spolupráci s rodičmi/

» Večer plný zábavy pre predškolákov (deti odchádzajúce do ZŠ): divadelné predstavenie, zábavné súťaživé hry, laserová šou, diskotéka a hľadanie pokladu

» Deň otcov – predstavenie šermiarov v dobových kostýmoch a hry v historickom duchu (akcia v spolupráci s rodičmi)

» Maturita predškolákov – preukázanie získaných poznatkov zo spoločenskovednej a  prírodovednej oblasti spojené s odovzdávaním osvedčenia o absolvovaní predprimárneho vzdelávania (akcia v spolupráci s rodičmi)