Welcome to the kindergarten with smile                Úvod Kontakty |  Vyhľadávanie  

Kalendár plánovaných akcií v roku 2018/2019.

Plánované školské akcie v roku 2019: 

 

 

Marec 2019

» „O Mechúrikovi Koščúrikovi“ - literárna beseda na motívy ľudovej rozprávky v Krajskej knižnici na Vlčincoch (2. trieda)

» Fotografovanie detí - spoločné fotografie, tablá predškolákov z 3. a 4. triedy budú od 1. júna vystavené v obchodnom centre Dubeň Žilina v hračkárstve BUBLINA

» Rodičovské združenie pre rodičov detí, ktoré pôjdu v apríli 2019 na povinný zápis do základných škôl.  Na združenie budú prizvané pani učiteľky z okolitých ZŠ, s ktorými materská škola spolupracuje.

» Športové dopoludnie predškolákov  3. a 4. triedy v ZŠ Karpatská zamerané na obratnosť, postreh, koordináciu a kondíciu

» Veľkonočné tvorivé dielne – zdobenie vajíčok, aranžovanie (akcia v spolupráci s rodičmi)

» Spoločná hodina matematiky predškolákov (3. trieda) a žiakov ZŠ s MŠ Sv. Gorazda v Žiline

» Ukážka hodiny športovej prípravy a aktívna účasť predškolákov 3. a 4. triedy v ZŠ Martinská  

  

Apríl 2019

» Návšteva dopravného ihriska - kolobežkovanie a bicyklovanie

» „O kozliatkach“ - literárna beseda na motívy ľudovej rozprávky v Krajskej knižnici na Vlčincoch /1. Trieda /

» Súťaživé hry škôlkárov a žiakov zo ZŠ Karpatská realizované v materskej škole

» Krátka vychádzka do mini ZOO na Vlčincoch

» Hudobný koncert Simsalala v MŠ.

 

Máj 2019

» Besiedka pri príležitosti oslavy Dňa matiek

» Spoločná hodina telesnej výchovy predškolákov z 3. triedy a žiakov ZŠ Karpatská, predškolákov zo 4. triedy a žiakov ZŠ Martinská

» Hudobný koncert  „Zázračná krajina“ realizovaný v školskej záhrade

» Exkurzia na Hasičskú a záchrannú stanicu v Žiline – beseda s požiarnikmi

» Návšteva dopravného ihriska - kolobežkovanie a bicyklovanie

  

Jún 2019

» Medzinárodný deň detí – zábavné hry a diskotéka

» Zábavné popoludnie v školskej záhrade na nafukovacích hradoch a trampolíne  (akcia v spolupráci s rodičmi/

» Večer plný zábavy pre predškolákov (deti odchádzajúce do ZŠ): divadelné predstavenie, zábavné súťaživé hry, laserová šou, diskotéka a hľadanie pokladu

» Deň otcov – predstavenie šermiarov v dobových kostýmoch a hry v historickom duchu (akcia v spolupráci s rodičmi)

» Výlet spojený s návštevou hvezdárne na Vlčincoch v lesoparku

» Maturita predškolákov – preukázanie získaných poznatkov zo spoločenskovednej a  prírodovednej oblasti spojené s odovzdávaním osvedčenia o absolvovaní predprimárneho vzdelávania (akcia v spolupráci s rodičmi)