Pomôž im nájsť cestičku:                               Materská škola, Nám. Janka Borodáča 7,  010 08 Žilina

Ako vidíte tak na obrázku sa pri modrej kvetinke stretla včielka, mravček a dážďovka. Pod zem vedú

štyri cestičky, ale len jedna z nich smeruje do podzemnej obývačky, kde sa nachádza kreslo, lampa,

polička a zásuvky. Vašou úlohou je nájsť, ktorá to je.