Pomôž kozmonautom nájsť cestu k planéte                          Materská škola, Nám. Janka Borodáča 7,  010 08 Žilina