Welcome to the kindergarten with smile                Úvod Kontakty |  Vyhľadávanie  
Denný poriadok:
06:30 - 08:00 hry a hrové činnosti
08:00 - 08:45 pohybové a relaxačné cvičenia
08:45 - 09:00 desiata
09:00 - 10:00 edukačné (vzdelávacie) aktivity
10:00 - 11:20 pobyt vonku
11:20 - 12:00 obed
12:00 - 14:00 poobedňajší odpočinok
14:00 - 14:45 olovrant
14:45 - 15:15 edukačné (vzdelávacie) aktivity
15:15 - 16:30 hry a hrové činnosti