Welcome to the kindergarten with smile                Úvod Kontakty |  Vyhľadávanie  

AKTUÁLNE INFORMÁCIE RIADITEĽKY PRE RODIČOV:

 

 

Od 1. januára 2018 si môžete faktúry a objednávky MŠ pozrieť na web 
stránke: Mesto Žilina: Oficiálne stránky mesta:  eGov.

 

Informácia:   Príspevok za MŠ:

Príspevok za pobyt dieťaťa je v šk. roku 2017/2018 mesačne 17€. Od 1. septembra 2017  táto úhrada nebude prebiehať formou  platby šekov.

Prosím, aby ste príspevok, ktorý je každý mesiac jednotný /okrem letných prázdnin/ = 17€ uhrádzali 2 spôsobmi:

  e-bankou

 trvalým príkazom

 Poplatok za aktuálny mesiac  je nutné uhradiť do 10. dňa v mesiaci!

Prosím, aby ste používali meno dieťaťa /pri inom mene rodiča vznikali nezrovnalosti/.

IBAN: SK95 5600 0000 0003 5528 6001

Variabilný symbol:  092017 /pri úhrade e- bankou/

 

 

Informácia:  Príspevok za stravu:

Rodičia môžu na odhlasovanie detí  zo stravy do 13:00h predchádzajúceho dňa využívať aj mail:   Školská jedáleň Danka Romanová:

Prosím o uprednostňovanie práve tejto formy odhlasovania detí zo stravy v MŠ.

 

 

Všeobecné informácie:

Od 16. 02. 2016 sa bude na žiadosť viacerých rodičov vykonávať dôslednejší ranný filter, podložený Vyhláškou MŠ SR o materskej škole: 306/ 2008 Z. z.  §7, ods. 7:  Pedagogický zamestnanec  môže odmietnuť prijatie dieťaťa do materskej školy, ak jeho  zdravotný stav nie je spôsobilý na prijatie. Ak dieťa ochorie počas dňa, učiteľka informuje rodiča telefonicky o jeho zdravotnom stave.

 

V časti hlavolamy pribudli nové hlavolamy.