Welcome to the kindergarten with smile                Úvod Kontakty |  Vyhľadávanie  

AKTUÁLNE INFORMÁCIE RIADITEĽKY PRE RODIČOV:

 

 

Prijímanie detí do materskej školy,

prihlásenie sa do MŠ na školský rok 2018/2019:

Na základe vyplnenia tlačiva:

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie:

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne  vzdelávanie. doc

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne  vzdelávanie. pdf

Žiadosť dieťaťa o predprimárne vzdelávanie: Je potrebné potvrdiť tlačivo aj pediatrovi Vášho dieťaťa následne ho v stanovenom termíne priniesť do materskej školy.

 

            Prijímanie detí do materskej školy na školský rok 2018/ 2019 sa bude uskutočňovať v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 306/2008  Z. z. o materskej škole a v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/ 2009 Z. z. v termíne od 30. apríla do 4. mája 2018. Bližšie informácie budú zverejnené od 26. februára 2018 na budove MŠ, ako aj na webovej stránke.

            Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie si môžete stiahnuť na našej webovej stránke: http://www.skolkasusmevom.sk/prihlaska.htm: Prihláška. Taktiež na stránke mesta Žilina- občan-žiadosti a tlačivá – odbor školstva  (formát RTF, formát PDF).

 

Od 1. januára 2018 si môžete faktúry a objednávky MŠ pozrieť na web 
stránke: Mesto Žilina: Oficiálne stránky mesta:  eGov.

 

Informácia:   Príspevok za MŠ:

Príspevok za pobyt dieťaťa je v šk. roku 2017/2018 mesačne 17€. Od 1. septembra 2017  táto úhrada nebude prebiehať formou  platby šekov.

Prosím, aby ste príspevok, ktorý je každý mesiac jednotný /okrem letných prázdnin/ = 17€ uhrádzali 2 spôsobmi:

  e-bankou

 trvalým príkazom

 Poplatok za aktuálny mesiac  je nutné uhradiť do 10. dňa v mesiaci!

Prosím, aby ste používali meno dieťaťa /pri inom mene rodiča vznikali nezrovnalosti/.

IBAN: SK95 5600 0000 0003 5528 6001

Variabilný symbol:  092017 /pri úhrade e- bankou/

 

 

Informácia:  Príspevok za stravu:

Rodičia môžu na odhlasovanie detí  zo stravy do 13:00h predchádzajúceho dňa využívať aj mail:   Školská jedáleň Danka Romanová:

Prosím o uprednostňovanie práve tejto formy odhlasovania detí zo stravy v MŠ.

 

 

Všeobecné informácie:

Od 16. 02. 2016 sa bude na žiadosť viacerých rodičov vykonávať dôslednejší ranný filter, podložený Vyhláškou MŠ SR o materskej škole: 306/ 2008 Z. z.  §7, ods. 7:  Pedagogický zamestnanec  môže odmietnuť prijatie dieťaťa do materskej školy, ak jeho  zdravotný stav nie je spôsobilý na prijatie. Ak dieťa ochorie počas dňa, učiteľka informuje rodiča telefonicky o jeho zdravotnom stave.

 

V časti hlavolamy pribudli nové hlavolamy.