Welcome to the kindergarten with smile                Úvod Kontakty |  Vyhľadávanie  

AKTUÁLNE INFORMÁCIE RIADITEĽKY PRE RODIČOV:

 

 

Milí rodičia,

 

prevádzka Materskej školy Nám. Janka Borodáča 7 v Žiline  je od 6:30h do 16:00h:

 

Materská škola je štvor (4) triedna.

            Triedy:  1. a 3. sa nachádzajú  v A pavilóne /oproti dopravnému ihrisku/. Ráno sa deti 1. a 3. triedy schádzajú od 6:30h do 7:00h v 1. triede /dolnej/.  Následne odchádzajú do 3. triedy.  Prváci ostávajú po celý čas vo svojej triede.

            Triedy:  2. a 4. sa nachádzajú  v B pavilóne.  Ráno sa deti 2. a 4. triedy schádzajú od 6:30h do 7:00h v 2. triede /dolnej/. Následne odchádzajú do 4. triedy.   Druháci ostávajú po celý čas vo svojej triede.  

 

 

 

                                                              PhDr. Tatiana Faglicová

 

 

 

 

Informácia:  Príspevok za stravu:

Rodičia môžu na odhlasovanie detí  zo stravy do 13:00h predchádzajúceho dňa využívať aj mail:   Školská jedáleň Danka Romanová:

Prosím o uprednostňovanie práve tejto formy odhlasovania detí zo stravy v MŠ.

 

 

Všeobecné informácie:

Od 19. 02. 2018 sa bude na žiadosť viacerých rodičov vykonávať dôslednejší ranný filter, podložený Vyhláškou MŠ SR o materskej škole: 306/ 2008 Z. z.  §7, ods. 7:  Pedagogický zamestnanec  môže odmietnuť prijatie dieťaťa do materskej školy, ak jeho  zdravotný stav nie je spôsobilý na prijatie. Ak dieťa ochorie počas dňa, učiteľka informuje rodiča telefonicky o jeho zdravotnom stave.

 

V časti hlavolamy pribudli nové hlavolamy.